Kritik Bacak İskemisi

İstirahat halinde dahi ağrı hissedilmesi, parmaklarda yada ayakta renk değişikliği, 2 haftadan fazla iyileşmeyen ayak ayarları ya da gangren bulunması ‘Kritik Bacak İskemisi’ olarak tanımlanır. Bu damar tıkanıklığının ilerlemiş halidir. Bu hastalıkta yüksek oranda yaşam yada uzuv kaybı tehdidi mevcuttur.

  • Amputasyon ile yaşama devam: %40
  • Ölüm: %20
  • Amputasyonsuz yaşama devam: %40

Bu hastaların %20 si tanı konulduktan sonra 6 ay içerisinde kaybedilmekte, % 40’ında amputasyon gerekmektedir. Yani tanı konulduktan sonra 6 ay içerisinde hastaların %60’ı ya yaşamlarını yada bir uzuvlarını kaybetmektedir.

İskemi, yani beslenme bozukluğu, geri döndürülebilir bir klinik durumdur. Dokuların ihtiyacı olan besin ve oksijenin dokuya kan yoluyla yeterli miktarda ulaştırılamadığını tanımlar. Bunun daha da ilerlemiş hali gangrendir ve geri döndürülmesi mümkün olmayan doku ölümü tablosudur.

Bu hastalık dizaltı damar tutulumu olan şeker hastalarında daha sık karşımıza çıkmaktadır. Şeker hastalarındaki sinir hasarına bağlı olarak bu hastalar ayaklarındaki ağrıları yada yaraları hissetmeyebilirler. Bu hastaların damar sistemi muayeneleri ivedilikle yapılarak hastalığın tedavisine biran önce başlanılması gerekmektedir. Altta yatan sebebe yönelik olarak kanlanma bozukluğu mümkün olan en kısa zamanda düzeltilmelidir.

Hastalığın tanısı iyi bir anamnez ve fizik muayene ile konulabilmektedir. Yine yardımcı laboratuar ve görüntüleme yöntemleriyle tanı desteklenirken, kesin tanı için DSA (Anjiografi) yapılması gerekmektedir. DSA hem hastalığın tanısının konulması, yaygınlığının belirlenmesi, hem de tedavinin şekillendirilmesi açısından son derece önemlidir. Tanı konulduktan sonra girişimsel yöntemlerle tedavi planlanmalı, girişimsel yöntemlere uygun olmayan ya da girişimsel yöntemlerle açılamayan tıkanıklık durumlarında cerrahi tedavi palnlanması yapılması gerekmektedir.

Bu tür şikayetleri olan hastaların konusunda uzman deneyimli hekimlerce muayene edilmeleri ve tedavilerinin acilen düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hastalıkta günlerin hatta saatlerin önemi büyüktür. Tanı yada doğru tedavi planlamasındaki gecikmeler doku ve yaşam kaybı riskini artırmaktadır.

TOP